Innsikt

Digitalt produktpass

Er du klar for det digitale produktpasset? Hvis svaret er nei, kan det være på tide å starte samtalen og finne den rette løsningen for deg og din virksomhet.

Er du nysgjerrig på å lære mer? Ta en titt på vårt whitepaper om Digital Product Passport og finn ut hvordan DynamicWeb kan hjelpe deg med å få orden på produktdataene dine og komme på rett spor med Digital Product Passport.

Digitalt produktpass

Hva er det digitale produktpasset, og hva betyr det for virksomheten din?

Kort sagt vil det digitale produktpasset være et verktøy som gir detaljert informasjon om et produkt gjennom hele livssyklusen. Denne informasjonen vil omfatte data om produktets sammensetning, opprinnelse, miljøpåvirkning og andre relevante detaljer. Alt dette vil være tilgjengelig for alle som interagerer med produktet gjennom en skannbar tagg (f.eks. QR-kode eller lignende).

DPP vil gjøre det enklere å publisere viktig produktinformasjon, noe som vil gi større åpenhet og sporbarhet i leverandørkjeden og gjøre det lettere for forbrukerne å sammenligne produkter og ta mer informerte beslutninger om kjøp, reparasjon og resirkulering av produkter.

Den nye graden av åpenhet vil motivere merkevarer og produsenter som driver virksomhet i EU, til å kjøpe, produsere og distribuere mer bærekraftige produkter for å forbli konkurransedyktige.

Hvis du vil vite mer, kan du laste ned vårt whitepaper om det digitale produktpasset.

Digital Product Passport, forkortet DPP, innføres av EU som en ny bærekraftsforordning med mål om å fremskynde overgangen til en sirkulær økonomi og øke material- og energieffektiviteten.

Digitalt produktpass

Alt handler om data!

Det digitale produktpasset vil sette nye standarder for hvordan merkevarer og produsenter opprettholder kvaliteten og konsistensen på produktdataene sine. DPP-data vil mest sannsynlig omfatte:

Produktdata

Informasjon som navn, merke, modell, batchnummer, produksjonsdato og garantiinformasjon.

Materialdata

Informasjon om opprinnelsen til råvarer og komponenter.

Leverandørdata

Informasjon om leverandørene som er involvert i innkjøp.

Data om eierforhold

Informasjon om nåværende og tidligere eiere.

Reparasjonsdata

Informasjon om produktets generelle reparerbarhet, samt spesifikke reparasjonshendelser og årsaker.

Data om miljøpåvirkning

Informasjon om karbonavtrykket fra produksjons- og distribusjonsprosessene, samt miljøpåvirkning gjennom hele levetiden.

Effekt

Potensielle utfordringer og muligheter

Det vil være opp til varemerkene og produsentene å samle inn, levere og dele de nødvendige dataene, og det er ingen tvil om at de omfattende datakravene i DPP vil skape utfordringer for mange aktører i leverandørkjeden.

Det vil først og fremst kreve at selskapene får en mye dypere forståelse av den samlede effekten av produktene deres. For det andre vil det kreve at bedriftene implementerer nye strategier, prosesser og systemer for å håndtere datakravene, noe som kan kreve betydelige investeringer.

Det digitale produktpasset vil imidlertid også gi bedriftene en helt ny plattform med nye muligheter til å posisjonere merkevaren sin som en seriøs og ansvarlig partner med en bærekraftig forretningsmodell - og dermed øke forbrukernes tillit, merkevarens image og konkurransekraft.

En del av løsningen

DynamicWeb PIM og det digitale produktpasset

Et PIM-system (Product Information Management) kan spille en avgjørende rolle når det gjelder å hjelpe bedrifter med å oppfylle kravene i det nye digitale produktpasset (DPP) og sikre at riktige data alltid er tilgjengelige og oppdaterte, trygt lagret og effektivt distribuert.

DynamicWeb tilbyr et fleksibelt og skalerbart PIM-system (Product Information Management) som gjør det enkelt for bedrifter å samle inn data fra ulike kilder, inkludert ERP-systemer, datapooler fra tredjeparter, partnerfeeds osv. 

Mer innsikt

Vil du vite mer om PIM?

Hva er et PIM-system, hvorfor trenger du et, og hvordan kan DynamicWeb PIM passe inn i din virksomhet?

Dykk ned i PIM-guiden vår for å finne svarene, beste praksis og innsikt i bransjen.

By clicking 'Accept All' you consent that we may collect information about you for various purposes, including: Statistics and Marketing